Check list

Prijavi film
svibanj 6, 2020
Pravila
svibanj 6, 2020

Prije nego prijaviš film provjeri:

  1. Moj film odgovara uvjetima pod točkom 1a i 1b u smislu smještanja filma u ispravnu kategoriju.
  2. U trenutku nastanka filma bio sam mlađi od 20 godina.
  3. Moj film ne traje dulje od 15 minuta (uključujući špice).
  4. Film nije snimljen prije rujna 2018. godine.
  5. Film sam prijavio putem Filmfreewaya.
  6. Film sam titlovao na engleski jezik ili sam priložio srt file na engleskom jeziku.
  7. Alternativno, u slučaju nemogućnosti prijave putem FilmFreewaya kontaktirao sam organizatore na mail duff@kinematografi.org i dogovorio sam se oko načina prijave.
  8. Sve sam ovo obavio prije isteka roka za prijave.