Selekcijski žiri 2013

Juraj Lerotić, diplomirao filmsku režiju na ADU, freelance
Barbara Vekarić, diplomirala filmsku režiju na ADU i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, freelance
Željka Surla, magistra javnih medija, kolumnistica Dubrovačkog vjesnika