SELEKCIJSKI ŽIRI DUFF23

Luna Brusselaers Sršen

Luna Brusselaers Sršen je belgijska i hrvatska producentica, curator i redateljica. Završila je preddiplomski studij na LUCA School of Arts u Bruxellesu 2021, sa svojim nagrađivanim kratkim filmom LIBERTAS (2021). Diplomirala je filmsku režiju i audiovizualne umjetnosti na LUCA u Bruxellesu sa svojim kratkim filmom JA NISAM ONA KOJA JESAM (2022). Pored filmske režije, Luna je razvila duboku strast prema filmskoj produkciji, i trenutno pohađa magisteriji International Film Business-a na University of Exeter i London Film School u Londonu.

Margareta Đordić

Margareta Đordić (1989.) diplomirala je kroatistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao nastavnica Hrvatskog jezika u XVI. gimnaziji, gdje vodi i filmsku grupu. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na revijskim i obrazovnim programima kao jedna od predavačica u programu Filmska naSTAVa i na II. stupnju Škole medijske kulture „dr. Ante Peterlić“, kao jedna od voditeljica digitalne platforme Filmska naSTAVa te kao voditeljica Međunarodnog žirija mladih na Filmskoj reviji mladeži i FourRiver Film Festivalu. Od 2022. postala je članica skupine od 12 nastavnika iz zemalja Europske unije u projektu European Film Factory koji je pokrenuo Francuski institut u suradnji s organizacijama European Schoolnet i Arte Education. Objavljivala je članke o kazalištu, književnosti i filmu u časopisima Vijenac, La Battana i Hrvatski filmski ljetopis. Doktorandica je Poslijediplomskog doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Paula Petković

Paula Petković rođena je 2001. u Dubrovniku, a živi u Korčuli gdje je završila opću gimnaziju u Srednjoj školi Petra Šegedina. Trenutno je studentica 3. godine preddiplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku za animirani film i nove medije. Animacijom se bavi od svoje 12. godine i od tada je sa svojim radovima sudjelovala na mnogim filmskim festivalima. Godine 2020. njezin petominutni animirani film „S mamom u šetnji“ donosi joj 1. nagradu na Filmskoj reviji mladeži (Four River Film Festival) u Karlovcu