DUFF 2021

29/04/2021

Pravila DUFF 2021

DUFF (Dubrovnik film festival) DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina. Misija festivala je omogućiti, promicati i […]
06/05/2020

Check list za prijavu

Prije nego prijaviš film provjeri: Moj film odgovara uvjetima pod točkom 1a i 1b u smislu smještanja filma u ispravnu kategoriju. U trenutku nastanka filma bio […]