Radionice DUFF20

  • MOJA PRVA FILMSKA KRITIKA

Tko god voli gledati filmove, o njima redovito ima svoje mišljenje. Je li film bio dobar ili ne te zašto. Kada se o filmu kao umjetničkom djelu napiše ili kaže mišljenje u kojem se navode razlozi za njegovu ocjenu i preporuku drugima, nastaju filmske kritike. Te kritike redovito dovode do zanimljivih rasprava te se u njima štošta može naučiti i o filmskoj umjetnosti i o svima koji je stvaraju.

Kako napisati i izreći filmsku kritiku koja će i sama imati svoju umjetničku vrijednost, može se lako i zabavno naučiti. Radionica na konkretnim filmskim primjerima uči kako gledati svaki izabrani film, zapažati u njemu izražajna sredstva te uobličiti argumentirano mišljenje koje može biti atraktivno baš kao i ono odgledano. Uživajte u filmu, družite se s vršnjacima te naučite napisati svoju prvu filmsku kritiku.

Boško je rođen 1973. u Šibeniku. Po zanimanju je politolog i filmski kritičar. Eseje i filmske kritike objavljuje u brojnim časopisima, novinama i na portalima. Koautor je emisije o filmu Café cinéma i emisije o filmu za djecu i mlade Kokice na Hrvatskoj televiziji. Kao filmski kritičar surađuje s Hrvatskom televizijom i Hrvatskim radijom. Vodi emisiju o animiranom filmu Animatik. Sudjelovao je u selekcijskim povjerenstvima i ocjenjivačkim sudovima više domaćih filmskih revija i manifestacija (Filmska revija mladeži i Four River Film Festival u Karlovcu, DUFF). Član je Hrvatskog društva filmskih kritičara.

  • RADIONICA ILUSTRACIJE I IZRADE FILMSKOG PLAKATA

Radionica ilustracija bi se odvijala tako da bi polaznici na zadanu (kasnije i vlastitu) priču radili crteže. Izbjegavalo bi se doslovno interpretiranje priče i više bi se bavili prikazom atmosfere. Ovaj se pristup pokazao produktivnim jer su neki polaznici skloniji stripovskom izražavanju, neki se radije ograničavaju na samo jednu ilustraciju ili izradu plakata.

Polazna točka za ilustracije, osim priča, mogu biti i filmovi ili videoradovi (bilježenje nekog kadra screanshotom) ili autorska fotografija.

Sven Klobučar rođen je 1981. u Zagrebu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, ali je njegov medij crtež uz koji često ide forma kratke priče. Poetika  Svena Klobučara uključuje elemente humora, subverzije i čestog referiranja na popularnu kulturu, osobito na horror filmove, znanstvenu fantastiku i strip, a tema kojom je gotovo opsesivno zaokupljen je smrt. Živi i radi u Dubrovniku i Zagrebu.