Slika

06/05/2023

Pravila DUFF 2023

DUFF (Dubrovnik film festival) DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina. Misija festivala je omogućiti, promicati i […]
04/05/2022

Pravila DUFF 2023

DUFF (Dubrovnik film festival) DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina. Misija festivala je omogućiti, promicati i […]
29/04/2021

Pravila DUFF 2021

DUFF (Dubrovnik film festival) DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina. Misija festivala je omogućiti, promicati i […]
06/05/2020

Pravila

DUFF (Dubrovnik film festival) DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina. Misija festivala je omogućiti, promicati i […]